PyLoVar – Xua Tan Búi Trĩ, Sống Khỏe An Nhiên

1,990,000

Công dụng:

  • Giúp phục hồi tĩnh mạch ở vùng hậu môn.
  • Thu nhỏ búi trĩ.
  • Cân bằng lại đường tiêu hóa.

Quy cách: Horse Chestnut: 60 viên/hộp. Ultra Lax: 90 viên/hộp. Vein Factors: 90 viên/hộp

PyLoVar – Xua Tan Búi Trĩ, Sống Khỏe An Nhiên

1,990,000