PyLoVan – Đánh Tan Cơn Đau Do Suy Giãn Tĩnh Mạch

1,950,000

Công dụng:

  • Hết đau, sưng, bầm tím vùng tĩnh mạch.
  • Phục hồi tĩnh mạch.
  • Tăng cường lưu thông máu.

Quy cách: Horse Chestnut with Grape Seed: 60 viên/hộp. Cayenne: 90 viên/hộp

PyLoVan – Đánh Tan Cơn Đau Do Suy Giãn Tĩnh Mạch

1,950,000